Έκδοση κοινοχρήστων

 

Η εταιρία μας βασίζει την έκδοση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας σε ένα σύστημα απλό, αναλυτικό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που μας διαφοροποιούν από την αγορά. Είναι αυτά που τόσα χρόνια χτίζουν σχέσεις πραγματικής εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η μέθοδος έκδοσης κοινοχρήστων είναι απλή. Η ΕΧΡΟ A.E. εκδίδει πάντα δυο (2) συγκεντρωτικές καταστάσεις, ένα (1) ειδοποιητήριο και δυο (2) εξοφλητικές αποδείξεις(μια για τον ενοικιαστή και μια για τον ιδιοκτήτη). Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και καλύπτουμε πλήρως την ενημέρωση του κάθε ενοίκου.

Το πρόγραμμα μας εξελίσσεται συνεχώς λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά. Φυσικά περιλαμβάνει το σύστημα αυτόνομης θέρμανσης Fi / Ει.

Η παράδοση των κοινοχρήστων και η ανάρτηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται χωρίς καμιά καθυστέρηση ώστε όλα να πάνε με βάση συγκεκριμένου προγράμματος και στην…”ώρα τους”.