Διαχείριση Κτιρίων – Πολυκατοικιών

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Εκπρόσωπος της Εταιρίας επισκέπτεται το ακίνητο τρεις φορές  την εβδομάδα ή οπότε κριθεί  αυτό αναγκαίο με σκοπό να:
α) Εντοπίζει τυχόν προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στους κοινοχρήστους χώρους  του ακινήτου,
β) Η άμεση αντιμετώπιση έκτατων περιστατικών.

2. Προτείνει  λύσεις και επιμελείται των εργασιών που σχετίζονται με  την αισθητική και υγιεινή  των κοινοχρήστων  χώρων αναθέτοντας την εκτέλεση των σε  κατάλληλων συνεργεία.

3. Φροντίζει , συντονίζει , παρακολουθεί  και ελέγχει  την καλή εκτέλεση  των παρακάτω εργασιών:

α. της καθαριότητας  των κοινόχρηστων  χώρων της πολυκατοικίας
β. της συντήρησης – επισκευής  και εύρυθμης λειτουργίας :
–   του συγκροτήματος καυστήρα –λέβητα – καπνοδόχου
–   του αποχετευτικού δικτύου
–   των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
–   των υδραυλικών εγκαταστάσεων
γ.  της διενέργειας  εντομοκτονιών – μυοκτονιών – απολυμάνσεων ,
δ.  της  βαφής – συντήρησης  της οικοδομής  ,
ε.  της στεγανοποίησης και μόνωσης ταρατσών
στ. των τυχών  κηπουρικών εργασιών

4. Προγραμματίζει την  παραλαβή του πετρελαίου  πάντα με τη παρουσία κάποιου  ενοίκου.

5. Εξοφλειί  τους λογαριασμούς  των κοινοχρήστων δαπανών (ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – διαφόρων εργασιών συντηρήσεων παγίων και λοιπών εκτάκτων εξόδων ).

6. Επιμελείται της κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών , παραδίδει στους ενοίκους των ακινήτων τα ειδοποιητήρια  ανάλυσης των δαπανών και μεριμνά  για την είσπραξη τους.

7. Αναρτά  πίνακα ανακοινώσεων  εάν δεν υπάρχει  σε κατάλληλο μέρος  του ακινήτου.

8.Φυλάσσει τα κλειδιά των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου τα οποία παραλαμβάνει από τον εντολέα στα γραφεία της εταιρείας.

9. Αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας  τηλεφωνεί  μια ή δύο φορές την εβδομάδα στους εκπρόσωπους της πολυκατοικίας με σκοπό να ενημερώνεται  για τα τυχόν προβλήματα  που δεν γίνονται αντιληπτά  ή και το αντίθετο.

10. Τηρεί ενημερωμένο το φάκελο της πολυκατοικίας από τις διάφορες εργασίες και να έχουν πρόσβαση οι ένοικοι σ’ αυτό.

11. Προσφεύγει στο νομικό τμήμα της εταιρείας EX.PO AE  για την είσπραξή των κοινοχρήστων δαπανών  από δύστροπους ενοικιαστές η ιδιοκτήτες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.  Υποδοχή και εξυπηρέτηση των ενοίκων – ιδιοκτητών που προσέρχονται για ενημέρωση- οικονομική τακτοποίηση υποχρεώσεων τους , υποβολή αιτημάτων η υποδείξεων .

2.  Συντονισμός εργασιών  για επίλυση των τρεχουσών προβλημάτων .

3. Υποδοχή και εξυπηρέτηση των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  που προσέρχονται για εξόφληση Απαιτήσεων τους .

4. Τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού .

ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: