Ισολογισμός ‘Ετους 2017

ΕΓΛΣ ΕΧΡΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2016 BAΣΕΙ ΕΓΛΣ

Leave a comment Continue Reading →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

EXPO AE 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ (31.12.2017)

Leave a comment Continue Reading →

Ισολογισμός ‘Ετους 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2016

Leave a comment Continue Reading →

Ισολογισμός Έτους 2015

ΕΧΡΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Leave a comment Continue Reading →

Ισολογισμός Έτους 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου ΕΧΡΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30.06.2014

Leave a comment Continue Reading →

Ισολογισμός Έτους 2013

Η εταιρία EXPO A.E. με χαρά ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα όπως αυτά παρουσιάζονται στον ισολογισμό της. Ισολογισμός έτους 2013 – ΕΧΡΟ ΑΕ

Leave a comment Continue Reading →

Ισολογισμός έτους 2012

Η εταιρία EXPO A.E. με χαρά ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα όπως αυτά παρουσιάζονται στον ισολογισμό της. Ισολογισμός έτους 2012 – EXPO AE

Leave a comment Continue Reading →