Διαχείριση Κτιρίων – Πολυκατοικιών

Η ΕXPO A.E. έχοντας απόλυτη γνώση των διαχειριστικών προβλημάτων , σας παρέχει το αρτιότερο πακέτο Διαχείρισης Κτιρίων με γνώμονα τη σύνεπεια τη διαφάνεια και την ποιότητα των εργασιών.

Απεντομώσεις

Η ΕΧΡΟ A.E. είναι εφοδιασμένη με την ειδική άδεια που προβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σας παρέχει πιστοποιητικό απολύμανσης, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Γεωπόνο της εταιρίας μας. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΕΧΡΟ Α.Ε. σας εγγυάται αποτελεσματική απολύμανση.

‘Εκδοση Κοινοχρήστων

Το σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων της ΕΧΡΟ Α.Ε. είναι απλό, αναλυτικό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους.

Καθαρισμοί κτιρίων

Οργανωμένα συνεργεία αναλαμβάνουν υπεύθυνα την καθαριότητα του κτιρίου σας.